SKIP

 An tâm・Lịch sự・ Tốc độ - Hãy giao phó cho GTN!

Hoàn tiền lương hưu phúc lợi một lần là gì

Là chế độ cho phép những bạn đã từng làm việc trong công ty của Nhật Bản từ 6 tháng trở lên và đã từng đóng bảo hiểm lương hưu phúc lợi được hoàn lại một phần tiền lương hưu bằng cách yêu cầu cơ quan lương hưu Nhật Bản sau khi trở về nước. Bạn cần phải yêu cầu hoàn tiền trong vòng 2 năm sau khi rời khỏi Nhật. Ngoài ra, khoảng 20% số tiền lương hưu phúc lợi được hoàn lại sẽ bị khấu trừ dưới dạng thuế thu nhập cá nhân.

Điều kiện hoàn tiền

Không mang quốc tịch Nhật Bản

Không phải là đối tượng đang đóng bảo hiểm hưu trí

Tổng thời gian tham gia bảo hiểm lương hưu phúc lợi từ 6 tháng trở lên

Không đủ thời gian và tư cách để nhận lương hưu tuổi già (10 năm)

Không có quyền lợi nhận trợ cấp lương hưu bao gồm cả trợ cấp lương hưu dành cho người khuyết tật

Không có địa chỉ trong nước Nhật

Không quá hai năm kể từ ngày thôi không đóng bảo hiểm hưu trí (※1)

※1.Đối với trường hợp vẫn có địa chỉ ở Nhật tại thời điểm thôi không tham gia đóng bảo hiểm thì từ sau ngày đó, thời hạn không quá 2 năm kể từ lúc đã cắt địa chỉ sinh sống tại Nhật.

Mô phỏng
quy trình xin hoàn tiền
lương hưu phúc lợi một lần

※Xin lưu ý rằng đây chỉ là minh họa nên có thể khác với số tiền lương hưu được hoàn lại trong thực tế.

Ngày tháng nghỉ việc ở công ty của Nhật Bản

Năm
Tháng

Thời gian làm việc

Lương thực lĩnh hàng tháng

Yên

Hãy nhập mức lương thực lĩnh hàng tháng ước tính của bạn

Số tiền lương hưu phúc lợi được hoàn lại

---- Yên

※Đây là số tiền sau khi đã khấu trừ đi thuế thu nhập.

Quy trình đăng ký

01

Hãy điền vào đơn đăng ký dưới đây hoặc gọi cho GTN (TEL〇〇〇-〇〇〇)

↓
02

GTN sẽ liên hệ lại với bạn
(GTN sẽ giải thích cho bạn về quy trình tiếp theo)

↓
03

Để làm hồ sơ đăng ký hoàn tiền lương hưu (GTN sẽ hỗ trợ bạn), bạn cần chuẩn bị sổ lương hưu, hộ chiếu, xác nhận số tài khoản của ngân hàng ( bắt buộc phải có dấu đỏ của ngân hàng).

↓
04

GTN sẽ gửi hồ sơ sang Nhật Bản.

Chi phí

Chi phí dịch vụ: 20% số tiền lương hưu phúc lợi được hoàn lại ( Số tiền này được cấn trừ vào phần hoàn thuế thu nhập cá nhân)

※Khách hàng vui lòng điền vào các giấy tờ trước.

※GTN sẽ thực hiện các thủ tục và thuê nhân viên quản lý thuế.

※GTN sẽ chịu chi phí gửi các giấy tờ cần thiết sang Nhật Bản.